دیابت جیست؟

دیابت یک اختلال مزمن است که وقتی پانکراس (لوزالمعده)،قادر به ترشح انسولین نباشد یا وقتی که بدن نتواند از انسولین تولید شده ،استفاده موثر کند،ایجاد می شود.توقف تولید انسولین یا استفاده نکردن از انسولین ،هردوموجب بالا رفتن قند خون می شود زیرا گلوکز به تنهائی نمی تواند وارد سلول ها شود بلکه برای ورود به داخل سلول ها،نیاز به انسولین دارد.افراد دیابتی نمی توانند از قند موجود در غذای خورده شده،به اندازه کافی،استفاده کنند واز این رو،میزان قند خونشان بالا می رود.بالا رفتن میزان قند خون عوارض دیگری نیز به همراه دارد.

انسولین چه اهمیتی در دیابت دارد؟

گفتیم که انسولین ماده شیمیائی(هورمون) است که در لوزالمعده تولید ودر خون ترشح می شود.انسولین،ورود قند(گلوکز)از خون،به داخل سلول های بدن را ممکن می سازد.بدون وجود انسولین ،قند خون بالا می رود.

در دیابت نوع 1 تزریق انسولین برای حفظ حیات بیمار،ضروری است زیرا انسولین در بدن این افراد ساخته نمی شود.

امروزه انسولین های موجود در بازار دارو،از نوع انسانی هستند و به روش مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه ها تولید می شوند.در این روش ،ژنهای سازنده انسولین انسانی را به مخمرها وباکتریها تزریق می کنند تا آنها را وادار به تولید انسولین کنند.ترکیب این انسولین ، همان ترکیب انسولین انسانی است وبرای بیمار مشکلی ایجاد نمی کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1385ساعت 18:13  توسط دکتر سعید توکلی نژاد  | 
کبد چه وظایفی دارد؟ تنظیم قند خون،ازبین بردن خاصیت سمی داروها،تصفیه خون،ذخیره مواد غذائی وترشح صفرا،ازجمله وظایف کبد هستند.هم چنین،قند به صورت ترکیب شیمیائی خاص در کبد ذخیره می شود. غده لوزالمعده یا پانکراس چیست ودر کجای بدن قرار دارد؟ غده لوزالمعده به اندازه کف دست شماست ودر پشت محوطه شکمی وزیر دنده های سمت چپ بدن قرار گرفته است.لوزالمعده دونقش اصلی را بر عهده دارد: 1-ترشح آنزیم های گوارشی(موادی که موجب هضم غذاها می شوند)2-ترشح انسولین وگلوکاگون(هورمونهای کنترل قند خون رت بعهده دارند) گلوکز یا قند خون چیست؟ بدن برای انجام حرکات وفعالیت های خود،نیاز به انرژی دارد.این انرژی از طریق سوزاندن قند در سلول ها ،به دست می آید.قندی که در سلول ها می سوزد،گلوکز نام دارد که از طریق هضم مواد خوراکی مانند قند،شکر ،نشاسته،سیب زمینی،گندم،نان،برنج وبسیاری از غذاهای دیگر به بدن می رسد.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1385ساعت 15:33  توسط دکتر سعید توکلی نژاد  | 

دستگاه گوارش چیست؟

دستگاه گوارش ،لوله ای است که از یک سو به دهان واز سوی دیگر به مخرج منتهی می شود.این دستگاه دو عمل مهم را برعهده دارد:1-هضم 2- جذب .به مجموعه فرایندهایی که طی آن ،ذرات غذائی ریز ازجدار لوله گوارش عبور کرده وبه داخل خون راه می یابد،جذب گفته می شود

هورمون یعنی چه وانسولین چه نقشی در بدن دارد؟

منظور از هورمون،ترکیبات شیمیائی متشکل ازپروتئین ها وقند هاست که توسط غدد،در خون ترشح می شوند ووظیفه انتقال پیام را در بدن به عهده دارند.هورمون ها موجب انجام یا توقف یک یا چند فرایند در بدن می گردند.یکی از این هورمون ها انسولین است.

انسولین از غده پانکراس یالوزالمعده که در سمت چپ وبالای شکم قرار دارد،ترشح می شود.وظیفه انسولین،تنظیم قند خون است. وقتی میزان قند خون بالا می رود،پیامی به سوی غده پانکراس فرستاده می شود.غده پانکراس در پاسخ به این پیام،هورمون انسولین بیشتری تر شح می کند.انسولین باعث ورود قند به داخل سلول های چربی وماهیچه های بدن می شود ودرنتیجه ،قند خون پایین می آید.بر عکس وقتی قند خون پایین باشد،پیام دیگری به غده پانکراس فرستاده می شود که در نتیجه آن،هورمونی به نام گلوکاگون آزاد می شود.این هورمون باعث آزاد شدن ذخیره قند از کبد وورود آن به خون می شود.به این ترتیب،قند خون بالا می رود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1385ساعت 18:38  توسط دکتر سعید توکلی نژاد  |